11 cze

Refinansowanie kredytu krok po kroku

Jeśli uważasz, że Twój kredyt hipoteczny jest zbyt drogi, to być może powinieneś zainteresować się refinansowaniem w innym banku. Refinansowanie? O co chodzi? I tu pojawia się czasem zaskoczenie, pytanie o koszty, zasady i inne formalne kwestie z tym związane. Zaciągnięcie nowego kredytu hipotecznego na spłatę starego jest zwane refinansowaniem kredytu hipotecznego. Kredyt refinansujący polega na spłacie obecnego celem osiągnięcia lepszych warunków cenowych, tym samym obniżenia całościowych kosztów odsetkowych. Refinansowanie kredytu, choć w dalszym ciągu niezbyt dostrzegane przez rynek i klientów, pozwala na bardzo duże realne oszczędności. Jak to wszystko poprawnie zorganizować? Jak wyliczyć opłacalność takiej operacji? Z dzisiejszego artykułu „Refinansowanie kredytu krok po kroku” dowiesz się:

  1. jak refinansować kredyt krok po kroku.
  2. co musi zawierać zaświadczenie do refinansowania hipoteki.
  3. jak wpisać nową, a wykreślić starą hipotekę.

Sprawdzenie możliwości refinansowania osobiście lub poprzez doradcę kredytowego

Ceny kredytów hipotecznych podlegają znacznym zmianom w dłuższym okresie. Jeśli zaciągnąłeś kredyt w latach 2008–2011, 2014–2018 lub 2021-2022 istnieje duża szansa na polepszenie warunków cenowych już teraz, a w najbliższej przyszłości niemal na 100%. W przypadku posiadania kredytu hipotecznego sprawdzenie możliwości powinno następować cyklicznie. Warunkami cenowymi możesz interesować się osobiście lub zlecić to swojemu doradcy kredytowemu. Możesz złożyć kilka wniosków kredytowych, choć to w przypadku refinansowania nie jest tak konieczne jak w przypadku zakupu.

Skompletowanie listy wymaganych dokumentów

Po wyborze docelowych banków należy skompletować listę dokumentów. Będzie ona podobna jak w przypadku zakupu nieruchomości lub budowy domu:

  • dokumenty osobiste (dowód osobisty),
  • dokumenty finansowe (zależne od rodzaju dochodu),
  • dokumenty nieruchomości (podstawa nabycia, umowa kredytowa, zaświadczenie o kredycie).

Po skompletowaniu całej listy będziesz mógł rozpocząć formalne staranie się o zamianę banku. Listę dokumentów do refinansowania znajdziesz w jednym z wpisów na stronie.

Złożenie wniosków kredytowych

Po zebraniu całej listy możesz przystąpić do złożenia wniosków kredytowych. Jeśli działasz z doradcą kredytowym, to on zajmie się tą częścią operacji. Jeśli działasz samodzielnie, musisz znaleźć oddział, w którym pracuje dedykowany doradca hipoteczny.

Decyzja kredytowa

Zakładam, że od momentu złożenia wniosków do decyzji kredytowej przechodzisz cały proces suchą stopą. Niestety rzadko tak bywa. Uzyskujesz decyzję kredytową, w której zostały określone warunki cenowe, warunki podpisania umowy i warunki uruchomienia. Przestudiuj dokładnie cały dokument, gdyż będzie to szkielet Twojej umowy kredytowej.

Negocjacje cenowe

Po uzyskaniu decyzji kredytowej można próbować negocjować warunki cenowe. Im większy kredyt, tym większe szanse uzyskania dodatkowej obniżki. Od czasu do czasu naszym sprzymierzeńcem będzie oferta banku konkurencyjnego. Jeśli w danym momencie bank jest mocno skoncentrowany na udzielaniu kredytów hipotecznych, być może będzie bardziej chętny do obniżenia swojej ceny, jeśli pokażesz, że lepsze warunki cenowe oferuje konkurencja. Pamiętaj jednak, że kwestia negocjacji wynika z indywidualnego podejścia każdego z banków. Na rynku funkcjonują banki, które są zupełnie nieczułe na jakiekolwiek argumenty. Twoja sytuacja osobista może być bardzo klarowna – wysokie dochody, znaczna kwota kredytu, a wartość nieruchomości na odpowiednio wyższym poziomie. Część banków nie tworzy precedensu i woli nie negocjować i stracić klienta.

Porozmawiajmy, czy możesz uzyskać lepszy kredyt.

Kontakt

Podpisanie umowy kredytowej

Umowę kredytową do wglądu powinieneś uzyskać po podjęciu przez bank decyzji kredytowej. Polecam szczegółową analizę, wylistowanie zestawu pytań i wątpliwości do osoby obsługującej Twój wniosek. Dopiero po omówieniu wszystkich szczegółów następuje podpisanie umowy kredytowej. Na samo podpisanie proponuję wziąć ze sobą draft wcześniej otrzymanej wersji umowy. Możesz sobie wcześniej zaznaczyć najważniejsze zagadnienia, np. kwotę, okres kredytowania, kto, co, kiedy. Generalnie wersja do podpisania nie może się różnić. Rozwiązanie, o którym piszę, spowoduje, że będziesz czuć się pewniej.

Spełnienie warunków do wypłaty, np. ubezpieczenie nieruchomości, wniosek o wpisanie roszczenia i wpis hipoteki

Każda wypłata kredytu wymaga spełnienia określonych warunków. Mogą być one standardowe, jak podpisanie umowy i załączników, ubezpieczenie nieruchomości, wniosek o wpis do hipoteki, wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie. Do tego mogą dojść warunki niestandardowe, takie jak konieczność zamknięcia innych zobowiązań, zaświadczenia z ZUS-u, urzędu skarbowego itp. Koniecznie zrób własną listę, omów ze swoim doradcą i odhaczaj poszczególne etapy. Będzie zdecydowanie łatwiej uniknąć uzupełnień.

Wypłata kredytu refinansowego

Wypłata kredytu następuje po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w umowie kredytowej. Na rynku wtórnym standardowo jest to ubezpieczenie nieruchomości, dostarczenie aktualnego zaświadczenia o kredycie oraz wniosek o wpis nowej hipoteki do księgi wieczystej. Wypłata jest realizowana na podstawie dyspozycji wypłaty oraz zaświadczenia o kredycie.

Zlecenie dyspozycji zamknięcia dotychczasowego

Część banków po otrzymaniu środków na rachunek techniczny będzie wymagała zlecenia dyspozycji całkowitej spłaty kredytu. Sam wpływ może nie wygenerować żadnego ruchu ze strony banku. Dokładnie zatem przeczytaj swoją umowę kredytu i dopytaj o szczegóły u swojego doradcy bankowego.

Rozliczenie kredytu i wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu

Bank maksymalnie do 14 dni od uzyskania wpływu na rachunek techniczny dokona rozliczenia. Jeśli na rachunku będzie nadwyżka, bank dokona korekty i zwróci środki na Twój rachunek. Jeśli rozliczenie będzie wymagało dopłaty, zostaniesz poinformowany o konieczności uzupełnienia określonej kwoty celem zamknięcia zobowiązania. Po całkowitej spłacie i rozliczeniu dostaniesz od banku oficjalne pismo, w którym bank potwierdza zakończenie umowy oraz zgodę na wykreślenie hipoteki.

Wykreślenie starej hipoteki z księgi wieczystej

Całość operacji dopełnia wykreślenie starej hipoteki i doprowadzenia, by nowy bank znalazł się na pierwszym miejscu w hipotece. W tym celu będziesz musiał udać się do sądu rejonowego do odpowiedniego wydziału ksiąg wieczystych i wypełnić wniosek na druku sądowym. Koszt wniosku to 100 PLN. Treść wniosku znajdziesz we wpisie.

Podatek PCC-3

W przypadku kredytu refinansowanego należy pamiętać, iż po złożeniu wniosku o wpis do nowej hipoteki należy dokonać opłaty podatku PCC-3 w kwocie 19 PLN (opłata za ustanowienie hipoteki o nieustalonej wartości). Maksymalny termin złożenia deklaracji wraz z opłatą to 14 dni. Potencjalna kara jest dość wysoka. Ustawodawca przewidział, iż maksymalna kwota kary może wynosić nawet 5000 PLN. Deklarację podatkową na szczęście możesz zrealizować w formie elektronicznej. link tutaj

Porozmawiajmy, czy możesz uzyskać lepszy kredyt.

Kontakt

Podsumowanie

Refinansowanie kredytu nie jest skomplikowane. Uważam nawet, że to operacja łatwiejsza niż zakup nieruchomości lub budowa domu. Nie ciąży na Tobie stres, że nie uzyskasz kredytu i stracisz na przykład zadatek. Może być tylko lepiej. Refinansowanie kredytu jednakże różni się nieznacznie, jeśli chodzi o dokumentację i późniejsze obowiązki wobec wykreślenia hipoteki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tematu refinansowania kredytu, zapraszam do kontaktu.